კონტეინერები

დასატვირთი წონა დამოკიდებულია კანონმდებლობით ნებადართულ მაჩვენებლებზე, ავტოსატრანსპორტო საშუალების თითოეულ ღერძზე მაქსიმალურ დატვირთვასა და სრულ მასაზე. კონტეინერის მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს საზღვაო ხაზების მიხედვით.