სახმელეთო ტრანსპორტირება

გთავაზობთ შიდა და საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვებს ამიერკავკასიის და დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით (მათ შორის რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია), ასევე ევროპის ნებისმიერ წერტილში და ცენტრალურ აზიაში. საჭიროების შემთხვევაში, ტვირთის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენი მომსახურე პერსონალი მეთვალყურეობას გაუწევს თქვენი ტვირთის დატვირთვა-გადმოტვირთვის პროცედურებს.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

 • ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე
 • ტვირთების შეგროვებას სხვადასხვა დატვირთვის ადგილიდან
 • ნაყარი თუ სხვა სახის ტვირთების ტრანსპორტირებას სატვირთო ავტომობილების სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით (FTL, LTL)
 • მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების ტრანსპორტირებას
 • სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების გადაზიდვას ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ავტომობილებით
 • საყოფაცხოვრებო და პირადი ნივთების ტრანსპორტირებას
 • შიდა გადაზიდვებსა და დისტრიბუციას დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით
 • საბაჟო და ტვირთის გაცილების მომსახურებას
 • ტვირთის ადგილმდებარეობის მონიტორინგს ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით
 • სხვა დამატებით მომსახურებას

უპირატესობები:

 • საკუთარი GPR – ს სისტემით აღჭურვილი სატრანსპორტო საშუალებები
 • მძღოლთან მარტივი კომუნიკაციის შესაძლებლობა
 • ტვირთის ადგილმდებარეობის მარტივი მონიტორინგის შესაძლებლობა
 • მოხერხებული მალფუჭებადი საქონლის ტრანსპორტირებისათვის (მაგ.: ხილი, ბოსტნეული და ა.შ.)
 • CMR- დაზღვევა თითოეულ ტვირთზე