სერვისები

რა სახის ტრანსპორტის გამოყენებაა უკეთესი ტვირთის გადასაზიდად? “I T M C” სპეციალისტები დაგეხმარებიან ოპტიმალური, ეკონომიური და უსაფრთხო გადაწყვეტილების მოძებნაში თქვენი საქონლის, ტექნიკის, ხელოვნების საგნების ან პირადი ნივთების ტრანსპორტირებისთვის. ჩვენ ვეხმარებით ტვირთის ყველა სახის გადაზიდვის ორგანიზებაში: საავტომობილო, სარკინიგზო, საზღვაო, ავია და მულტიმოდალურ. და ამ პროცესში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთან თანამშრომლობა: ჩვენ ვითვალისწინებთ და ვასრულებთ თქვენ სურვილებს და პირობებს, გთავაზობთ საკითხის გადაწყვეტის ოპტიმალურ, აწონილ ვარიანტს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია შედეგი, ამიტომ ჩვენ საგულდაგულოდ შევისწავლით საკითხს და როდესაც ვირჩევთ გადაზიდვის სახეობას, ვაქცევთ ყურადღებას დეტალებს, რომ ტვირთის ტრანსპორტირებამ შეუფერხებლად ჩაიაროს.